Visie en inrichtingsplan Haagstreek, Leidschendam
Terug naar overzicht

Visie en inrichtingsplan Haagstreek, Leidschendam

Hoe straatbakstenen passen in het ontwerp van een zorgomgeving

Visie en inrichtingsplan Haagstreek, Leidschendam

project: Leidschendam (Zuid-Holland)

jaar: 2010 - heden

 

Opdrachtgever: GGZ Rivierduinen

Ontwerp buitenruimte: Vollmer & Partners (Tom Bullens en Martijn Tillema)

Kleiklinkers: 

SeptimA Amarant WF
DecimA Sepia DF

Verwerking:

Amarant in halfsteensverband
Sepia in elleboogverband

Visie en inrichtingsplan Haagstreek, Leidschendam

De (langdurige) zorg die verleend wordt op GGZ-locatie Haagstreek spitst zich toe op de geestelijke gezondheid. Maar de uiteenlopende functies die onder deze noemer vallen hebben allemaal eigen, specifieke  ruimtelijke behoeftes. Om te komen tot een rustige, ”helende omgeving” en een optimale afstemming tussen specifieke zorg en omgeving is door Vollmer & Partners een visie opgesteld. In de uitwerking daarvan is de buitenruimte kwalitatief zeer hoogwaardig afgestemd op de architectuur van de nieuwe zorggebouwen in compositie, kleur- en materiaalgebruik. 

Een volledige integratie van het terrein in zijn landelijke en stedelijke omgeving is het uitgangpunt van de visie, echter met behoud van het bijzondere karakter en de specifieke kwaliteiten. Het vele groen dat het gebied rijk is, is ingezet als drager van de nieuwe ontwikkelingen.

Visie en inrichtingsplan Haagstreek, Leidschendam

Haagstreek moest een behaaglijke plek worden waar betrokkenheid een grote rol speelt. Het maken van een “eigen”, herkenbare omgeving heeft bij het ontwerp voor de buitenruimte voorop gestaan. De zorgvuldige en eenduidige inrichting houdt sterk rekening met de specifieke eisen die door de doelgroepen worden gesteld. Dit heeft zijn weerslag in de uiteindelijke keuze voor materialen, vormgeving en inrichtingselementen. Gebakken klinkers lopen daarbij als rode draad door het plan. Samen met het behoud van groen en water en de zorgvuldige afstemming op de kleurstelling in de architectuur geeft dit het terrein een bijzondere en kwaliteitsvolle uitstraling. 

Visie en inrichtingsplan Haagstreek, Leidschendam

Rond de langdurige zorg voor ouderen is de sfeer besloten met een eigen centrale ontmoetingsruimte. De zorgvoorziening is verspreid over zes gebouwen rond een grote groene brink, die zowel centrale ontmoetingsplek als rustpunt is. De gebouwen zijn nadrukkelijk op deze ruimte georiënteerd en hebben herkenbare ‘deurmatjes’, die zijn uitgevoerd in harde, gebakken kleiklinkers (straatbakstenen) van Belgische makelij. De  klinkervlakken verbinden de entrees met de ontsluitingsweg, die is uitgevoerd in asfalt met molgoten van gebakken klinkers. De banden rond de groenvakken zijn in dezelfde kleiklinkers uitgevoerd. De achterzijde van de gebouwen is ingebed in een dichte groenstructuur van heesters en bomen.  

Visie en inrichtingsplan Haagstreek, Leidschendam
Het nieuwe Regionale Gezondheidscentrum is juist open van karakter en gericht op interactie met de omgeving. Het terrein voor de entree is open en toegankelijk ingericht zodat bezoekers zich optimaal kunnen oriënteren en op een gemakkelijke en aangename manier bij het gebouw kunnen komen. 
 
Het plangebied wordt omkranst door een landschappelijke beplantingsgordel die de belangrijkste ontsluitingsweg begeleidt en de gebouwen in een groene en aaneengesloten jas hult. Langs deze rand vinden de voornaamste verkeersbewegingen plaats en worden bovendien de meeste parkeerplaatsen gefaciliteerd. De rijwegen (voor gemotoriseerd verkeer) zijn uitgevoerd in asfalt met molgoten van gebakken kleiklinkers, ingesloten door betonnen banden. Ook de trottoirs zijn in deze klinkers uitgevoerd. 

 

Visie en inrichtingsplan Haagstreek, Leidschendam
Aan de westzijde van de voorzieningen voor langdurige zorg (LZ) is een groene zone gesitueerd met daarin een sportveld, enkele tuinen en een mogelijke locatie voor een plantenkas. Deze groene ruimte vormt daarmee de “groene achtertuin” van de LZ. De watergang aan de westzijde wordt verbreed en heringericht tot ruim meanderende singel. Deze krijgt dankzij een natuurlijk oevermilieu een hoge natuurwaarde. Door bestaande solitaire bomen een plek te geven in de inrichting van de groene brink, de oevers en de groene randen behoudt het terrein haar volwassen uitstraling. 
 
Het resultaat is een fraaie, waardevolle omgeving die inspeelt op specifieke behoeften van de zorg.