Een wandelboulevard in Sint-Annaland
Terug naar overzicht

Een wandelboulevard in Sint-Annaland

De unieke hardheid van Vande Moortel

Een wandelboulevard in Sint-Annaland

project: Sint-Annaland

Ontwerpers:
Bosch Slabbers tuin- en landschapsarchitecten
Stegenga Werkplaats voor stedenbouw
 
Opdrachtgever: gemeente Tholen
 
Kleiklinker:
 
 
Verwerking: halfsteensverband
Een wandelboulevard in Sint-Annaland

Recent is de wandelboulevard in het havengebied van Sint-Annaland voltooid. Deze boulevard maakt deel uit van de stedenbouwkundige opwaardering van dit gebied op de overgang van dorp naar Oosterschelde. Met de realisatie van deze eerste fase wenst de gemeente Tholen het voortouw te nemen in de geplande kwaliteitsverbetering.  

De afgelopen decennia was het dorp weggegroeid van het water. Om zijn unieke ligging aan het einde van de Oosterschelde te verzilveren is door Bosch Slabbers, tuin- en landschapsarchitecten  en Kees Stegenga (Stegenga, werkplaats voor stedenbouw) een ontwikkelingsplan opgesteld. Bij de herinrichting wordt de koppeling tussen dorp en haven weer versterkt, zowel in ruimtelijke, functionele als maatschappelijke zin. Hierbij moeten verbindingen tot stand gebracht worden tussen de ruimtelijke structuur van het dorpshart en het buitendijkse (jacht)havengebied. In het dorp gebeurt dit door vervanging van bestaande bouw, de aanleg van een nieuw dorpsplein en nieuwbouw in de aangrenzende Kleine Suzannapolder. 

Een wandelboulevard in Sint-Annaland
Voor het havengebied wordt de omslag van werkhaven naar jachthaven verder gestimuleerd. De functie als laad- en loskade wordt afgebouwd, de ontwikkeling van een passantensteiger met een sterke koppeling met het nieuwe Havenplein legt de basis voor een prettig verblijfsgebied. De wandelboulevard, langs de haven smeedt het geheel aaneen. Het hoogteverschil tussen wandelboulevard en Havenplateau verzelfstandigt de boulevard en zorgt voor een directer contact met het water en de haven, waar eb en vloed vrij spel hebben. Voor het opvangen van de hoogteverschillen is gebruik gemaakt van keerwanden en trappen. De boulevard en de verdere verbinding met het dorp zijn aangelegd in een mangaankleurige klinkerverharding.
 
Specifiek voor het buitendijkse deel van het plan zijn de ontwerpers op zoek gegaan naar een verhardingsmateriaal met bijzondere eigenschappen. Omdat een deel van de boulevard bij springtij onder water kan komen te staan is de hardheid en wateropname van het nieuwe verhardingsmateriaal van belang.  Daarnaast was een elementverharding gewenst om toekomstig onderhoud aan de kadewand eenvoudig te kunnen uitvoeren.  Eerdere ervaring met Vande Moortel klinkers leerde dat dit materiaal in normale omstandigheden niet vervuild maar juist mooier wordt, ze ontwikkelen een bijzonder mooi patine.

 

Een wandelboulevard in Sint-Annaland

Bosch Slabbers:  In samenspraak met Vande Moortel is gekeken of klinkerbestrating in deze speciale omstandigheden de zelfde eigenschappen vertoond. Hieruit is de keuze gemaakt de bijzonder harde ‘grafiet’ klinker toe te passen. Deze stenen kunnen machinaal gelegd worden. De donkere klinker heeft een specifieke uitstraling met nuanceringen  van matte en licht glanzende stenen. Hij contrasteert mooi met de naturel betonnen keerwanden en trappenpartijen en was dus een ideale keuze.