KAN-GOO-ROO woning met handgemaakte linea 3011 gevelstenen
Terug naar overzicht

KAN-GOO-ROO woning met handgemaakte linea 3011 gevelstenen

Tijdloze architectuur voor 3 generaties

KAN-GOO-ROO woning met handgemaakte linea 3011 gevelstenen

 

Architect

Viva Architecture


Gevelsteen:

linea 3011
 

Verwerking:

dunbed-wildverband


Foto's: © Koen Broos
 

KAN-GOO-ROO woning met handgemaakte linea 3011 gevelstenen

In een typische doodlopende Vlaamse verkaveling ligt er nog een laatst onbebouwd hoekperceel met aan de westkant zicht op de omliggende akkers.  

Een jong gezin kiest resoluut om met een ouder samen, maar met respect voor elkaars privacy, een thuis te bouwen.  

KAN-GOO-ROO woning met handgemaakte linea 3011 gevelstenen

Het perceel laat toe het bouwprogramma sequentieel te organiseren en zonder zich af te sluiten van de omgeving een eigen context te creëren.  De woning wordt gelezen als een samenhangend geheel maar bestaat tegelijkertijd uit een driedeling met drie verschillende functionele zones.

Aan de kopse straatzijde bevindt zich de ouderwoning, aan de tuinzijde de gezinswoning en als schakel ertussen de gemeenschappelijke eetkamer en patio.   

KAN-GOO-ROO woning met handgemaakte linea 3011 gevelstenen
De patio functioneert als een buitenkamer binnen de enveloppe van de woning en is tegelijkertijd een uitbreiding voor de gemeenschappelijke eetkamer en een buffer tussen de twee privézones. Ze organiseert het uitgesteld binnenkomen, de verdeling van collectief naar individueel en doet de woning naar zichzelf kijken.
 
Naast de patio in het hart van de woning worden er ook verschillende soorten tuinen georganiseerd in de periferie van het perceel, telkens met specifiek karakter en status.
 
De duidelijke organisatie van de woning als geheel wordt ook vertaald naar de interne logica. De circulatie deur- en raamopeningen zijn telkens zo ingeplant dat er momenten worden gecreëerd. Zichten en lichten die de verschillende gebouwonderdelen verbinden en de omgeving bij de woonervaring betrekt.

 

KAN-GOO-ROO woning met handgemaakte linea 3011 gevelstenen
KAN-GOO-ROO is gebouwd volgens een compacte duurzame houtskeletconstructiemethode. Het parement is opgetrokken met de koraalrode linea 3011 gevelsteen in een wildverband en verschilt zo in textuur van de afwerking van de patio die uit vlakke aluminium beplating bestaat.
 
Dit contrast versterkt het karakter van de robuuste bakstenen buitenschil van het woonvolume tegenover de zachte binnenschil van de patio.
 
Deze woning met verschillende gedaantes geeft identiteit en betekenis aan de vraagstelling.  Daardoor is het een hoekwoning en een dubbelwoning, een zorgwoning en een patiowoning.